Hướng dẫn làm blog 360 plus


Đầu tiên bấm vào đây để vào đăng nhập yahoo
 
 
tiếp theo làm theo hình nhóa
 
 
 
nó hiện ra cổng đăng nhập .đăng nhập bằng nick chat yahoo của bạn ^^!
 
 
 
đăng nhập xong nó ra thế này
 
 
tôi đồng ý rồi ok là xong
 
 
 
 
kế tiếp là như vầy
 
 

 

hướng dẫn cách vi ếtbài luôn này ....
 
 
 
còn hình xem nốt là làm dc .....