Bai Van 9X Gay Chan Dong

(¯`·..™-::: wWw.AnhSaoXanh.CF - Thế giới giải trí 1.0 ::: -™.·´¯)
BÀI VĂN 9X GÂY CHẤN ĐỘNG

Một bài văn của 9x trường Marie Curie
(¯`·..™-:::wWw.AnhSaoXanh.CF -- Thế giới giải trí 1.0 ::: - ™.·´¯)