Đôrêmon truyện dài - Tập 16 - Hành trình qua dãi ngân hà