Đôrêmon truyện dài - Tập 11 - Nobita lạc vào xứ Ba-Tư